İletişim:

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi

Günümüzde ısıtma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme, sıcak su elde etme ve buna benzer uygulamalarda gaz yakan cihazlardan yararlanılmaktadır. Bu cihazlar içerisine başta kombi, fırın, ocak vb gibi hemen her evde bulunan ürünler girse de; bu alanda düzenlenen CE belgesi, konut ve sanayide kullanılan ve gazla çalışan her türlü ürünü kapsamaktadır.
Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi olması zorunluluğu, Avrupa Komisyonu (EC) tarafından 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanan yönetmelik (Regulation (EU) 2016/426 Appliances Burning Gaseous Fuels) ile belirlenmiştir. Bir geçiş döneminden sonra 21 Nisan 2018 itibariyle de bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, AB ülkelerinde yönetmelik kapsamında üretilip piyasaya sürülecek her türlü ürün Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi direktifine uymak zorundadır. Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2018 tarihinde 30412 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan bir yönetmelik ile Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi ‘nin Amacı

Yanma işlemi hangi uygulama için olduğu fark etmeksizin kontrollü şartlar altında gerçekleşmediğinde canlıların ve çevredeki mal ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi ile çalışması gazların yanması prensibine dayanan cihazların, insan, hayvan ve eşyaların güvenliği konusunda bir tehdit oluşturmayacak şekilde üretilmesi ve devreye alınması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, gaz yakan bir cihazın üretim aşamasından son kullanıcının hizmetine sunulmasına kadar geçen bütün süreç Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi direktifi kapsamındadır.

 Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi Hangi Ürünler İçin Geçerlidir?

Bu direktifin kapsamı oldukça geniş olup yemek yapma, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma, yıkama veya sıcak su eldesi gibi amaçlarla kullanılan her türlü ürün gaz yakan cihaz kategorisine girmektedir. Ayrıca, bu ürünlerin doğru çalışması ve monte edilmesi için geçerli bütün donanım, teçhizat ve emniyet araçları da yine Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi kapsamındadır. Bu bağlamda, yönetmeliğin temel olarak şu ürünleri ilgilendirdiğini söyleyebiliriz:

•    Ev tipi veya endüstriyel tip ocaklar ve fırınlar
•    Kuzine, yer ocağı, pasta-börek fırınları, döner ocakları, konveksiyonel fırınlar, kaynatma tencereleri vb. gibi gazla çalışan profesyonel mutfak ekipmanları
•    Kombiler ve şofbenler
•    Üflemeli gaz brülörleri
•    Dedantörler
•    Gaz vanaları
•    Gaz yakıtlı cihazları için kullanılan kontrol ekipmanları
•    Kamp ocakları
•    Gaz yakıtlı barbeküler, mangallar vs.
•    Ateşleyiciler
•    Gazla çalışan hava ısıtıcıları
•    Merkezi ısıtma kazanları
Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi kapsamında bahsedilen “Gaz’ın 1 bar basınç ve 15oC şartlarını sağlayan gaz fazındaki akışkan olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bunun yanında, yönetmelik gereğince, bahsi geçen cihazlarda normal su sıcaklığının 105oC’yi aşmaması gerekmektedir. 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi Avantajları

Ürettiği ürünler için bu belgeyi alan işletmeler, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantajı elde etmektedir. Bu belge ile;
•    Gaz yakan cihazlar, donanımlar veya ekipmanlar ile ilgili bütün güvenlik kurallarına uyum sağlanır.
•    Üretilen ürünleri ilgilendiren yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur.
•    Ürünler, AB pazarına sunulabilir.
•    Firma prestiji artar ve yeni pazarların önü açılır.
•    İşletme bünyesindeki bütün birimler ve çalışanların ürün güvenliği bilinci artar. 

Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi Nasıl Alınır?
CE Belgesi, piyasaya sunulan ürünler için güvenlik, sağlık ve çevre gerekliliklerinin asgari düzeyde karşılandığı göstermektedir. Bu bağlamda, gaz yakan cihazlar veya CE Belgesi ‘nin gerekli olduğu diğer ürün grupları için belgelendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu’nın internet sayfasında CE Belgesi zorunluluğu getirilen ürünler ile ilgili bilgilere erişilebilmektedir. Bu sayfa üzerinden ülkemizde ve yurt dışında Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi sahibi olan firmalar ve belgeli ürünlerine de ulaşılabilmektedir.
Gaz yakan cihazlar üretip CE belgesi almak isteyen kuruluşların belgelendirme sürecini mutlaka bir danışmanlık firması ile yürütmesi gerekmektedir. Belge başvurusu için gerekli dokümanların düzenlenmesi, cihazlar için uygunluk değerlendirme prosedürleri, deney raporları, kurulum ve kullanma talimatları, onay sertifikaları vb gibi bütün konularda danışmanlık firması sizlere gereken desteği sağlayacaktır.

Yönetmelik kapsamında cihaz ve donanımların uygunluk değerlendirme prosedürleri şunlardır:

1.    Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi
2.    Modül C2: Üretimin dahili kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe uygunluk
3.    Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tip uygunluk
4.    Modül E: Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
5.    Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk
6.    Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84