İletişim:

Asansörler günlük yaşantımızda çoğu zaman büyük önem taşımaktadır. Yüksek katlı ve modern binalarda daha rahat erişim sağlamamıza yarayan asansörlerin güvenliği için bazı standartlara uygun olarak üretilmesi ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Asansörlerde Ce Belgelendirme ´si uygulanmaktadır. Asansörlerin, son kullanıcılar için güvenlik riski oluşturmayacak şekilde piyasaya sürülmesini sağlamak amacıyla 2014/33 / EU Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu düzenleme, binalarda kullanılan asansörleri ve asansör güvenlik bileşenlerini kapsamaktadır. Asansör Yönetmeliği  (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği´nin 95/16/EC direktifi ile uyumlu alarak yayınlanmaktadır.

Asansörlerde Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Asansör Direktifine göre, üreticiler / montajcılar asansörlerin ve bileşenlerinin tasarımından, üretiminden ve kurulumundan sorumludur ve CE belgesine sahip olması zorunludur.  CE belgesine sahip olabilmek için  üreticiler ve / veya montajcılar, görevi ürün ve sistemleri doğrulamak ve onaylamak olan Onaylanmış Kuruluşlardan yararlanarak direktifin gerekliliklerine uygunluklarını beyan edebilirler. Uygunluk değerlendirme prosedürleri, asansör veya bileşenlere ve üreticinin tercihlerine bağlı olarak değişir. Tüm bu çalışmalar 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ´ne uygun olarak yapılır.

Asansörlerde Ce Belgesi Prosedürleri

Asansör şirketi Onaylanmış Kuruluşlar ´dan birine sertifika için talepte bulunarak süreci  başlatmış olur. Başvuran firmanın üretici ya da montajcı, asansörün hidrolik ya da elektronik asansör oluşu ya da başvurulan ürünün bir bileşen olmasına göre yönetmelikte bulunan farklı prosedürlere tabii olunur. Başvuran firma yönetmelikte yer alan standartları yerine getirdikten sonra seçtiği Onaylanmış Kuruluşun ekibi tarafından değerlendirilir. Üretici ya da montaj yapan firmanın uygunluğu durumunda CE belgesine sahip olur.

Asansör CE Uygunluk İşareti nereye eklenmelidir?

Asansörlerde Ce Belgelendirme ´sinde üretici her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini eklemelidir. CE uygunluk işareti ile birlikte gözetimi yapan Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarasını da eklenmesi gerekmektedir.

Asansör Üreticisinin Görevleri

•    Güvenilir bir asansör tasarım
•    Yönetmelikteki direktifler doğrultusunda temel sağlık gereksinimlerine uygun
•    Üretimin her aşamasında bir bütün olarak güvenliğin sürdürülmesine
•    Üretin sırasında bir risk değerlendirmesi yapılmasına
•    İşlem kılavuzunun hazırlanması
•    Kullanım kılavuzunun hazırlanması
•    İthal edilecek ürünün ilgili ülkenin dilinde kılavuzun hazırlanması
•    Teknik belgelerin hazırlanması
•    Uygunluk Beyannamesinin hazırlanması

Asansör Montajcısının Görevleri

•    Asansörlerin testlerinin ve son kontrollerinin tüm modüller için Onaylanan Kuruluşların tarafından yapılmasını sağlamak
•    Gerekli teknik belgelerin hazırlanması
o    Asansörün genel bir açıklaması;
o     Tasarım veya imalat çizimleri veya şemaları;
o      Muhtemelen asansörün montajcısı tarafından yapılan testlerin veya    hesaplamaların sonuçları;
o     Asansörün kullanım talimatlarının bir kopyası;
o    Kullanılan güvenlik bileşenlerinin AB tipi inceleme sertifikalarının bir kopyası.
•    Uygunluk değerlendirme yöntemlerine göre asansör montaj firmaları gerekli beyanları düzenlemek
•    CE İşaretleri asansörlerde okunaklı, silinmez bir şekilde asansör kabinlerine montaj firmalarının bilgileri, seri numaraları, montaj yılı ile birlikte  eklemek.
•    Asansörün montajcısı asansörün pazarlanmasından itibaren on yıl boyunca teknik belgelere uygunluk belgesinin bir kopyasını saklamalıdır.

Asansörlerde Ce Belgesi Denetimlerinin Tekrarlanması

Asansörlerde Ce Belgelendirme ´sinde periyodik kontrolleri, uygunluk beyanı tarihinden itibaren iki yıl sonra yapılan ilk değişiklikten sonra geçerlidir.
Bununla birlikte, olağanüstü kontroller aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

1.    Olumsuz sonuç veren önceki periyodik doğrulama raporu;
2.    Kaza durumu;
3.    Sistemde olağan ve olağanüstü bakımın bir parçası olmayan, aşağıdakilerle ilgili değişiklikler:
•    Hız değişimi;
•    Aralık değişimi;
•    Seyahat değişikliği;
•    Hidrolik ve elektrik gibi tahrik tipinin değiştirilmesi;
•    Makinelerin değiştirilmesi, şasisi ile yük desteği, elektrik panosu,   
silindir piston grubu, kat kapıları, bölme savunmaları ve diğer ana bileşenlerin değiştirilmesi;
4.    Müşterinin veya Yetkili Belediyenin talebi üzerine denetleme yapılır.

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84