İletişim:

TSE Nedir?

Tüketicilere belirli konularda hizmet sunan işletmelere, faaliyet alanı kapsamında sürdürdüğü çalışmalar TSE’nin standartlarına uygun olduğu takdirde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Bu belge için gerekli kriterleri sağlayan ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan kuruluşlar “TSE-HYB” markasını kullanabilmektedir.
“I’m always impressed with the services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.”
Anna Paulina
Client of Company
“I have very much enjoyed with your services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.”
Kristina Lee
Client of Company

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi‘ni Hangi İşletmeler Alabilir?

TSE, bu belgeyi verdiği kuruluşları dört ana başlık altında toplamıştır. Bu kuruluşları şöyle sıralayabiliriz:
•    Otomobil servisleri; beyaz eşya servisleri, elektronik eşya servisleri vs. Bu kuruluşlar, 4077 sayılı tüketicinin ve rekabetin korunması konusunda çıkarılan kanuna göre garantili ürün imalatı veya satışı yapan kuruluşlar sınıfına girmektedir.
•    Restoran, fırın, lokanta, fotoğraf stüdyoları vs. Bu kuruluşlar, faaliyet gösterdiği sektörde hizmet kalitesini müşterilerine ispat etmek isteyen işletmeler olarak değerlendirilebilir.
•    İlaçlama, temizlik, çamaşır yıkama, yemek, güvenlik vb gibi kamu ve özel sektör ihaleleri ile hizmet vermek isteyen kuruluşlar.
•    LPG veya CNG dönüşüm ve ikmal istasyonları gibi güvenlik riskinin yüksek olduğu kuruluşlar da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alarak verdiği hizmetlerin kalitesini ispat edebilmektedir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi‘nin Sağladığı Faydalar

Bu belgeyi alan kuruluşlar, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaja sahip olmaktadır. Belge sayesinde elde edilen başlıca faydalar şunlardır:
•    TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sayesinde her şeyden verilen hizmetin kalitesi artırılmış olur.
•    Belge sahibi kuruluşların işyerlerinde yer alan tüm teçhizatlar sigorta kapsamına alınır.
•    TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile kamu ve özel sektör ihalelerine girmek kolaylaşır. Birçok ihalede bu belgeye sahip olmanın bir zorunluluk olduğunu belirtmekte fayda var.
•    Müşteri memnuniyeti ve sayısı; müşteri ve diğer paydaşların belge sahibi işletmeye duyduğu güven artar.
•    TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olan kuruluşların müşterilerinden servis hizmeti için aldığı ürünler (elektronik cihaz, beyaz eşya vs) sigorta kapsamına alınır.
•    Bu belge ile kuruluşları müşteri hakları koruyabilir; daha iyi bir fiyat politikası izleyebilir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belgenin kapsamı alanına giren bir konuda faaliyet gösteren ve belge sahibi olmak isteyen kuruluşlar, belgelendirme sürecini TSE’nin sitesindeki başvuru formunu doldurarak başlatabilirler. Kuruluşlar, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu ’nu bulundukları şehirlerdeki TSE temsilciliklerine veya bölge müdürlüklerine iletebilirler. Yine aynı şekilde, TSE’nin kendi sitesindeki online başvuru bölümünü kullanarak da başvurularını gerçekleştirebilirler.
    Belge başvurusu yaparken başvuru formunun yanında hazırlanması gereken diğer dokümanlar ise şunlardır:
•    Yetkili Servis Sözleşmesi: Üretici veya satıcı pozisyonunda olan kuruluşların satış sonrasında verdiği hizmetlerin kapsamını düzenleyen sözleşmedir.
•    Taahhütname: İthalatçı firmalar, ithal ettiği her marka için bir taahhütname beyan etmek zorundadır.
    TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusu için gerekli olan bütün dokümanlar, TSE’nin sitesinde mevcuttur. Belge başvurusu yapacak kuruluşların, bu süreci daha hızlı ve kolay atlatabilmek ve para / zaman maliyetlerini düşürmek için bir danışmanlık firması ile beraber hareket etmesi tavsiye edilmektedir. Danışmanlık firmaları, başvuru yapacak kuruluşların belgelendirme süreçlerini en profesyonel şekilde planlayabilmektedir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Hangi Türk Standartlarını Kapsamaktadır?

 

TSE, Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni belirli standartlara uygunluk sağlandığı takdirde vermektedir. Bu standartların neler olduğu TSE’nin ilgili internet sayfasında mevcuttur. Sayısı 400 civarında olan bu standartların içerisinde birbirinden farklı çok sayıda işletme türüne göre düzenlenmiş kurallar bulunmaktadır.

Hizmet Yeri Belgelendirme Kriterleri
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilmeden önce, başvuru sahibi kuruluşun hizmetlerini sürdürdüğü iş yeri ortamı belirli kriterlere göre denetlenmektedir. Bu kriterler, denetleme yapılacak ortama özel olarak oluşturulmaktadır. Örneğin, araç yıkama yerleri, tuvalet ve banyolar için temizlik elemanları, kahve kavurma makinaları, evlerde kullanılan katlanabilir metal eşyalar vb gibi çok spesifik alanlar için belgelendirme kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlerin sayısı 100’ün üzerinde olup belge başvurusu yapacak kuruluşlar, TSE’nin internet sitesi üzerinden detaylara ulaşabilir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda, kuruluşların belgelerini yenilemek için yeniden işlem yapması gerekmektedir. Belge, ilk defa verilirken denetim yapılırken, ikinci yılda ara kontroller yapılarak yenilenir. Kuruluşların, belge geçerlilik süresi bitmeden en az 2 – 3 hafta kala gerekli müracaatı yapması gerekmektedir.

TSE Ürün Belgelendirme

Bir ürünün gerekli standartlara sahip olduğunu göstermek için yetkili bir kuruluş tarafından verilen onaylı belgeler, günümüzde bütün sektörlerde güvence sağlamanın en etkin yoludur. Ülkemizde standardizasyon ve belgelendirme konusundaki otorite ise Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE). Günümüzde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum olan TSE, 1960 yılında kurulmuş ve kısa bir süre sonra faaliyetlerine resmi olarak başlamıştır. TSE’nin sektör farketmeksizin her türlü ürün, proses veya usuller ile ilgili hizmet standartları geliştirme görevi bulunmaktadır. Kurum, gerekli kriterleri sağlayan şirketlere, belirli bir program dahilinde, ürünleri üzerinde TSE markasını kullanma yetkisi verebilmektedir.

TSE ürün belgelendirme programı ile firmalar, ürettiği ürünlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösterebilmektedir. Belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalar, söz konusu ürünleriyle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmaktadır. TSE ürün belgelendirme sürecine dahil olmak için bazı başvuru evrakları, yerine getirilmesi gereken birtakım esaslar ve belgelendirme şartları bulunmaktadır. Bu bağlamda, firmaların bu süreçte bazı eğitimler alması ve mutlaka bir danışmanlık firması ile beraber çalışması tavsiye edilmektedir.

TSE Ürün Belgelendirme Şartları

Belgelendirme sürecinin başlaması, sürdürülmesi ve tamamlanması için temel olarak aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
1.    Başvurunun Gözden Geçirilmesi ve İncelemenin Planlanması: Bu adımda başvuru evrakları incelenir ve vara eksiklikler tespit edilerek firmaya geri dönüş yapılır. Bunun yanında, firma bünyesinde yapılacak incelemeye ilişkin olarak, numune sayısı, numune alma yöntemleri, yapılacak test ve analizler, inceleme süresi ve buna benzer konularla ilgili planlamalar gerçekleştirilir.
2.    Üretim Yeri İncelemesi: TSE ürün belgelendirme sürecinin en önemli adımlarından biri olan bu incelemede, yapılan planlamaya göre firmanın üretim yerinde birtakım denetlemeler yapılır.
3.    Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Ürünün türü ve ürüne ilişkin standartlara göre yapılacak testler, analizler, deneyler ve diğer incelemeler bu adım içersinde gerçekleştirilir. TSE ürün belgelendirme programının bu en kritik adımında, firmaya TSE Uygunluk Belgesi verilip verilmeyeceği büyük ölçüde netleşmiş olur.
4.    Gözden Geçirme ve Değerlendirme: TSE ürün belgelendirme sürecinin son adımında, saha denetimleri ve ürün uygunluk testlerinden alınan sonuçlar gözden geçirilir ve ortak bir karar neticesinde belgelendirme yapılır.

TSE Ürün Belgelendirme ‘nin Avantajları

    Ürünleriyle ilgili TSE belgesi alan işletmeler, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaja da sahip olmaktadır. TSE ürün belgelendirme sürecinin sağladığı avantajlar ve firmalara getirdiği kolaylıkları şu şekilde özetleyebiliriz:
•    Başta müşteriler olmak üzere, tedarikçiler, distribütör ve bayiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve diğer paydaşlar nezdinde güven ve prestij kazanılır.
•    TSE ürün belgelendirme programında başarı elde eden firmalara kamu ve özel sektörde girdiği ihalelerde öncelik tanınır.
•    Daha düşük maliyetler ile üretim yapılabilir ve ürünlerden elde edilen kar marjı yükselir.
•    Farklı pazarlara hızlı erişim sağlanır.
•    Firmalar TSE ürün belgelendirme sistemi ile ürünlerini daha hızlı ve kolay pazarlayabilirler.
•    TSE ürün belgelendirme programını bir kurum kültürü haline getirmeyi başaran işletmeler, gelişmelerini sürdürülebilir hale getirebilirler.

TSE Ürün Belgelendirme İle ilgili Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar 

 

1)    Bu program sonunda alınacak belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Firmalar, bu süre sonucunda belgelerini yenilemek için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Yenileme işlemleri ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesi Madde 22’de belirtilmiştir. 

2)    Alınan belgenin üzerinde şu bilgilere yer verilmektedir.

a)    Belge numarası
b)    Firma merkez adı ve adresi
c)    Üretim yeri adı ve adresi
d)    Ticari marka ve modeli
e)    Belgelendirmeye esas standartlar
f)    Belge kapsamı
g)    Belgenin ilk veriliş tarihi
h)    Belgenin geçerlilik süresi

3)    TSE ürün belgelendirme sistemine göre firmalar, üretim yaptığı / yaptırdığı fabrikalarda belirli kriterleri karşılayan bir üretim kontrol sistemi oluşturmak zorundadır. Aşağıda listelenen bu kriterler, firmalarda standart bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.

a)    Dokümantasyon esasları
b)    Kaynak yönetimi
c)    Satın alma
d)    Üretimin sunumu
e)    İzleme ve ölçme donanımının kontrolü
f)    Ölçme ve iyileştirme
g)    Uygun olmayan ürünün kontrolü
h)    Düzeltici faaliyet 

4)    Program için gerekli başvuru evrakları şunlardır:

a)    Başvuru yapan firmanın yasal durumunu gösteren noter onaylı resmi bir belge
b)    İmza sirküleri
c)    Marka tescil belgesi
d)    TSE ürün belgelendirme başvuru formu
e)    Avans dekontu
f)    Başvuru yapan kuruluş ile üretimi gerçekleştiren kuruluş farklı ise, bu iki kurum arasında bir sözleşme yapılmalı ve bu sözleşme de başvuruda beyan edilmelidir.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84