İletişim:

[ Belgelendirme Uzmanı ]

Yenilikçi, Akılcı, İlkeli

Amaç cümlemizde de belirttiğimiz gibi BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin ve şirketimizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu düşünüyor; bu zengin kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi sunmak istiyoruz. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizi de işte bu ana düşünceden hareketle oluşturmaya çalışıyoruz.

İnsan Kaynakları departmanımız, şirketimizin en değerli varlığı olan çalışanlarımızın işe alım ve oryantasyon sürecinden başlayarak, sağlığı ve güvenliği, ücret yönetimi, sürekli eğitimi, performans değerlendirmesi ve kariyer yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürütürken, diğer taraftan da organizasyonumuzun etkin iç iletişiminde destekleyici bir rol üstleniyor.

BELGELENDİRME UZMANI olarak, tüm çalışanlarımızdan tüm stratejilerimizi benimsemelerini ve tüm faaliyetlerini bu Kod çerçevesinde gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizi çalışanlarımızın bu Kod ’da sözü edilen yetkinlikleri ve davranış biçimlerini güçlendirmeleri üzerine kurguluyoruz. Çalışanlarımızdan beklediğimiz önemli yetkinlikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Etkin İletişim
  • Tarafsızlık ve Güvenilirlik
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
  • Takım Çalışması
  • Yaratıcılık
  • Müşteri ve Çözüm Odaklılık

İşe alım sürecimizin temel amacı, doğru insanların doğru işlerde çalışmasını sağlamak ve böylece organizasyonumuzun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda, bize başvuran adayların yetenekleri, becerileri, eğitim düzeyleri ve potansiyellerine göre organizasyonumuzun ihtiyaçlarına en uygun adayları belirlemeye çalışıyoruz. Siz de uygun bir aday olduğunuzu düşünüyorsanız, info@belgelendirmeuzmani.com’a ilgili alandan kendi hazırladığınız özgeçmişinizle iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Çalışanlarımızın sürekli eğitimine büyük önem veriyoruz. Yıllık eğitim planları çerçevesinde, yeni hizmet alanları, yeni yetkilendirmeler, teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslararası kurallardaki (standart, yönetmelik, vb.) değişiklikler gibi işin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimler ve kişisel/mesleki gelişim sağlayan programlar yoluyla çalışanlarımızın başarısını her zaman desteklemeyi amaçlıyoruz.

TECRÜBELİ

YENİLİKÇİ

ALANINDA UZMAN

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84