İletişim:

Patent Nedir?

Buluş daha önce başkası tarafından meydana getirilmemiş, sanayideki teknik bir problemin çözümü, yenilik, yöntem geliştirme veya cihaz üretmek olarak tanımlanır. Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanılmasını veya satmasını belirli bir süre engelleme hakkına Patent denir.  Bu hakları ve korumayı ispatlar nitelikte buluş sahibine verilen belgeye de Patent Belgesi denilmektedir. Patent hakkı alınmayan buluşlar üzerinde hak iddia edilemediği gibi, buluşlar 3. kişiler tarafından kullanılabilir ve çıkar elde edilerek emeğinize zarar verebilir.

Patent Koruması

Ülkelerin Patent Hakları birbirlerinden bağımsızdır. Buluşu yapan kişi hangi ülkelerde patent koruması istiyor ise, ayrıca başvurmak zorundadır. Türkiye’de alınmış bir patent hakkı sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 20 yıl koruma süresi bulunmaktadır.

Patent İçin Gerekli Kriterler

Bir buluşun Patent ile korunabilmesi için yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Makinalardan araçlara, kimyasal bazı bileşiklerden çeşitli aygıtlara kadar pek çok buluş patent belgesi ile koruma altına alınabilir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmemektedir. 

» Mutlak Yenilik 
» Buluş Basamağı 
» Sanayiye Uygulanabilirlik

Patent Verilmeyen Konular

» Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı buluşlar
» Bitki veya hayvan türlerinin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar,
» Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
» Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
» Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar
» Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
» İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu yapılmadan önce mutlaka ilgili buluş üzerinde Patent Vekilimiz aracılığı ile aracılığı ile ön araştırma yapılması gereklidir.

Tarafınızdan (buluş sahibinden) alınacak olan net bilgiler ışığında buluşa ait; tarifname ve teknik çizimler Patent Vekimiz ile hazırlanarak başvuru işlemleri başlatılmaktadır. Başvuru esnasında İstemler yani buluşun korunması talep edilen, yenilik arz eden kısımları belirtilmektedir. Devamı..

Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu öncesinde buluşla ilgili Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde daha önce söz konusu buluşunuz ile benzer olan başvuruların incelenmesi ve gerekirse başvuru sahibinin buluşunda revizyon yapma imkânı tanınmaktadır.

Buluş diye tanımlama yapabilmek için dosyanızın tüm dünya çapında sorgulama yapılması gereklidir. Zira patent için esas unsur olan yenilik kavramı tüm dünya için geçerlidir. Dolayısıyla araştırma ve sorgulama dünya çapında yapılmalıdır.

Patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan önce buluş ile ilgili teknik alanda önceki tekniği öğrenmek için yapılan zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir ön çalışmadır. Devamı..

Faydalı Model Nedir?

Türkiye'de yeni sayılabilecek olan, sanayiye uygulanabilen (ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranmadığı) buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir. 

Faydalı Modeller, belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin "geliştirdikleri küçük buluşlarını" korumak amacıyla verilen bir belge olduğu kabul edilmektedir. Faydalı Modeli, Patent tescil yönteminden ayıran en önemli unsur Buluş basamağı içermemesidir. Faydalı model tescili konularına kimyasal maddeler ve üretim usulleri dahil değildir. Devamı..

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84