İletişim:

Bilgi teknolojileri veya yaygın kullanılan ismiyle BT, oldukça geniş bir kavram olup şu konuları içermektedir:
•    Bir kurum bünyesindeki her türlü elektronik veri.
•    Bu verilerin işlenmesi, saklanması, başka bir yere aktarılması ya da değiştirilmesi.
•    Bu işlemler için kullanılan yazılımlar (işletim sistemleri, sunucular, programlar, veri tabanları vs.) ve donanımlar.
 Günümüzdeki teknolojinin ve bilgisayarların hızla gelişmesi sonucu BT çalışmaları ve bu alanda sunulan hizmetler de önem kazanmıştır. Kurumlar, BT çalışmalarını kendi bünyesindeki birimler ile çözebildikleri gibi başka firmalardan da bu alanda hizmet alabilmektedir. Her durumda, bu çalışmaların belirli bir standart çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda geliştirilen ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, BT hizmetleri sunan firmalar için çeşitli konularda kılavuzluk sağlamaktadır. ISO 20000 ‘in firmalara kılavuzluk ettiği başlıca konular şunlardır:
•    Firmaların BT hizmetleri kapsamında izleyecekleri prosedürler.
•    Performans takibinin nasıl yapılacağı ve bu performansın nasıl iyileştirilebileceği.
•    Kurum içinde sorumlu olunan birimlerin ve dış müşterilerinin beklentilerinin nasıl karşılanacağı.
•    ISO 20000 süreç tabanlı bir standart olduğundan, standart kapsamında takip edilmesi gereken süreçlerin neler olduğu.

ISO 20000 Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?
ISO 20000 , içinde birden fazla eki olan oldukça kapsamlı bir standarttır. Örneğin, ISO/IEC 20000-1 genel şartları ortaya koyarken, ISO/IEC 20000-2 uygulama prensiplerinden bahsetmektedir. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’nin temel standardı olan ISO 20000 -1’in en son sürümü 2018 Eylül ayında revize edilerek yürürlüğe girmiştir. Bundan önceki versiyon olan 2011 sürümüne sahip olan firmaların, standartlarını belirli bir süre içinde 2018’e yükseltmeleri gerekmektedir.
ISO 20000 belgesi, sadece akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. Aksi takdirde, alınan belgenin yurtiçinde veya uluslararası düzeyde bir geçerliliği olmayacaktır.
Bu sertifikaya sahip olmak için başvuru sahibi firmaların, belgelendirmeyi yapacak kuruluşların denetimlerinden geçmeleri gerekmektedir. Bu denetim, belirli kuralları ve prosedürleri olan ve uzun sayılabilecek bir süre içerisinde tamamlanan bir süreçtir. Bu bakımdan, firmaların belge için başvuru yapmadan önce, kendi bünyelerinde bu sistemi kurup çalışır hâle getirmeleri gerekmektedir. Bunun için de en doğru yöntem, bir danışmanlık firmasından ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi konusunda danışmanlık hizmeti almaları olacaktır. Aksi takdirde denetleme ve belgelendirme süreçleri uzayacak, gereksiz zaman ve para kaybı yaşanacaktır.

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84