İletişim:

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?
Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını ve giderlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf etmektir. Birçok firmanın önemli giderlerinden biri enerji giderleridir. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yollardan biri ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturmaktır. ISO 50001 Standardı, kuruluşlara sürekli olarak politika üretme (amaçların değerlendirilmesi de dahil), eylem planlama, eylemleri uygulama, sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamak için sistematik araçlar sunabilen çok kapsamlı bir standarttır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, hedeflerini oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ile enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmeleri sağlanmasına dayanmaktadır. Bu sistem, her sektörde, küçükten büyüğe her türlü işletmede uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre (bütünleşik) olarak da yürütülebilecek bir sistemdir. Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 Standardını baz alarak bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması ciddi anlamda yararlar sağlayabilir

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme
ISO 50001 Standardı belgesi (veya sertifikası), bu belgeyi vermekle yetkili (akredite olma gereği de aranabilir) bir kuruluş tarafından verilebilir. Yani ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme işlemi yetkili firmalarca yapılır. Bu belge sayesinde firmalar; uluslararası ün (repütasyon), saygınlık ve kabul edilebilirlik kazanabilir. Bu standardın belgesini almak isteyen kuruluşlar;
•    Bu standarda yönelik dokümanı edinmeli ve incelemeli,
•    Bu standardı uygulayacağı kapsamı belirlemeli,
•    ISO 50001 Standardını vermekle yetkili bir kuruluşa başvurmalı ve dokümanlarını sunmalı,
•    Daha sonra bu kuruluş tarafından yapılacak olan denetimlere girmeli, varsa uygunsuzluklarını gidermeli ve bu denetimleri tamamlamalı,
•    Aldığı belgenin geçerliliğini sürdürmek için gerekiyorsa periyodik denetimlere katılmalı, varsa uygunsuzluklarını kapatmalı ve bu denetimlerden başarıyla ayrılmalıdır.
ISO 50001‘in son hali 2018 yılında yayınlanmış olup, 30 sayfadan oluşmaktadır. Bu standardın şu ana kadar sadece iki basımı yapılmış olup, güncel ve geçerli basımı 2018  yılında basılan halidir. Bu nedenle bu standardı daha çok ISO 50001:2018 Standardı olarak duyabilirsiniz. Ayrıca ISO’nun kendi resmi sitesine bu adresten erişebilir ve ISO 50001:2018 Standardı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni firma bünyesinde kurmanın ve işletmenin faydaları;
•    Enerji tasarrufu sağlama,
•    Günlük işlemlerde maliyetsiz ve düşük maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi,
•    Daha az sera gazı emisyonu,
•    Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme,
•    Daha az karbon ayak izi oluşturulması,
•    İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması,
•    Personel arasında daha fazla enerji farkındalığı ve daha fazla katılım sağlanması,
•    Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi,
•    Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik ve enerji tasarrufu kapsamında bilinçli olarak karar verilebilmesi,
maddeleriyle açıklanabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Nedir?
ISO 50001’e yönelik bilgi verilmesi ve bu konu ile ilgili uygulamanın doğru bir şekilde yapılması için ISO 50001 hakkında eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerden biri de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi‘dir. Bazı firmalar bu konu hakkında verdiği eğitimi değişik isimlerle anabilirler. Örnek olarak; TSE tarafından verilen TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi ve özel bir firma tarafından verilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi gösterilebilir olabilir. Bu tarz eğitimlerin ücretleri ve süreleri eğitim veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Örnek olarak; bir firma tarafından bu eğitimin ücreti 850TL+KDV ve süresi 1 gün olarak belirtilmiştir.
TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi’nin içeriği;
•    TSE belgelendirme prosedürü,
•    Enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar,
•    Enerji yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları,
•    TS EN ISO 50001 Serisi Standartların tanıtımı,
•    TS EN ISO 50001 Standard maddelerinin yorumlanması,
•    Pratik ve örnek çalışmalar,
maddeleriyle açıklanabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi içeriği ise;
•    Bir enerji yönetim sistemi nedir,
•    Bu sistem bir kuruluş için neden önemlidir ve faydaları nelerdir,
•    ISO 50001 Standardı ‘nın tarihçesi ve istenen sonuçları,
•    Kullanılan terimler ve tarifler,
•    ISO 50001 Standardı ‘nın anahtar kavramları, yapısı ve bu standardın temel şartları,
maddeleriyle açıklanabilir

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ne Kimler Katılmalıdır?
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ne katılması gereken kişiler; bu sistemin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, izlenmesi veya denetlenmesinde yer alan herkes olarak tanımlanabilir. Ayrıca bu standart ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84