İletişim:

LVD Nedir?

LVD kısaltması Low Voltage Directive (2014/35/EU) yani; Alçak Gerilim Direktifi veya Düşük Voltaj Direktifi anlamlarına gelen bir kısaltmadır. LVD Direktifi ise; Avrupa Birliği’nde kabul edilen Yeni Yaklaşım Direktifleri (New Approach Directives) arasında olan bir direktiftir. LVD Direktifi, bu direktiflerin en eskisidir ve elektrikli aparatların (araç gereçlerin) emniyeti ile alakalıdır. Bu direktif; 50-1000 Volt AC aralığında veya 75-1500 volt DC aralığında olan bir elektrik kaynağı ile çalışan veya bu kadar elektrik üreten araç-gereçlerin tümünü kapsar.
Bu direktifin az sayıda istisnası (daha özel direktiflerin kapsadığı ürünler olarak belirtilebilir) vardır. Bu direktifin hem idari hem de koruyucu (önlem, tedbir vb. ile alakalı) gereklilikleri vardır. İdari gereklilikler; ürünün CE İşareti ile işaretlenmesi, Uygunluk Beyan’ının hazırlanması ve Teknik Dosya ’nın hazırlanmasını kapsar. Koruma gereksinimleri ise genellikle ürünlerin çeşitli standartlara uygunluğu sağlanarak karşılanır. Alçak Gerilim Direktifi ’ne uygunluk, onaylanmış bir kuruluşa ihtiyaç duyulmadan, kendiliğinden sertifikalandırma/belgelendirme ile yapılabilir.

LVD CE Belgesi

50-1000 Volt AC ve 75-1500 volt DC aralığında gerilim değerlerine sahip olan tüm elektrikli araçlar Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamındadır. Bazı elektrikli araçların temeline yerleşen bileşenlerin emniyeti, bu bileşenlerin ürüne bütünleşme (entegrasyon, uyum) sürecine bağlıdır. Elektrikli araçların temelini oluşturan bu tür komponentler (bileşenler), yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş olup CE işareti taşımaz ya da bulundurmazlar.
Elektrikli bileşenler; bir elektrikli cihazın bileşeni olarak kullanılması durumunda, tamamen yeni LVD direktifi (Alçak Gerilim Yönetmeliği) kapsamında olurlar. Transformatörler ve elektrik motorları elektrik komponentlere örnek olarak gösterilebilir. Bunlar gibi bütün komponentlerin kullanılmasında bir takım emniyet değerlendirilmelerinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu tür komponentler ile ilgili özel Avrupa Standardı bulunabilir. İlgili standartlara göre gerekli güvenlik testleri yapılması ve raporlanmalıdır. Alçak gerilimle çalışan bir cihaza CE işaretlemesi yapabilmek için, Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında testler yapılmalı ve bu testlere ilişkin raporlar teknik dosyalarda saklanmalıdır. Daha sonra CE işaretlemesi aşağıdaki başlıklarda belirtilen aşamalar da dikkate alınarak yapılabilir.

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84