İletişim:

 Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 98/37/EC sayılı Makineler Direktifi, bazı makinelerin (direktif kapsamına girenlerin) karşılaması gereken temel gereklilikleri belirlemektedir. Bu direktif, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ek olarak; tasarım, aydınlatma, çalışma, mekanik risklere karşı korunma, acil durum, denge, tesisat, emisyonlar, gürültü, patlama tehlikesi, radyasyon gibi konularla ilgili de düzenlemeler içermektedir.

Makineler Direktifi 1993 yılında yayımlanmış ve 1995 yılından sonra da tam olarak uygulanmaya başlamıştır. 1995 yılından bu yana direktif kapsamına giren her makine üzerinde CE İşareti taşıyan bir etiket konulması zorunludur. Birçok makine için, bu direktifin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi onaylanmış belgelendirme kuruluşuna gerek kalmadan üretici firma tarafından yapılabilir. Makinelerin üzerinde, makinenin tip plakası vardır.

Buna ek olarak makine üzerinde (veya bu tip plakası üzerinde); CE İşareti, üretici firmanın adı ve adresi, ürünün seri ve tip numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır. Üzerinde CE İşareti bulunan birkaç makine, bir üretim bandında monte edilirse, bu yeni birleşim (kombinasyon) de Avrupa Birliği direktifi ile uyumlu olmalıdır.

Makine Emniyet Yönetmeliği’ne (2006/42/AT) göre her makinenin Makine Risk Analizi yapılması gerekmektedir. Bu yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Risk analizi yapılırken; ergonomiden elektrik kumanda düzeneğine kadar birçok yönden makinenin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Makine gürültü tayini, makine titreşim testleri, izolasyon testi, yüksek gerilim testi ve kaçak akım testi bu testlerden birkaçıdır. Daha sonra bu yeni makinenin tasarımcısı, kullanıcısı ya da tedarikçilerden biri, bir uygunluk beyanı düzenlemeli, nihai sorumluluğu almalı ve CE etiketini monte edilen sistem/makine üzerine koymalıdır.

Her türlü makine, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlara uygun kullanıldığında; insan sağlığına, güvenliğine ve mallara zarar vermemelidir. Makine Emniyet Yönetmeliği, piyasaya sunulacak makinelerin; tasarım ve üretim aşamasında uyulması gereken temel güvenlik koşullarını ve takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, aynı zamanda uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşlarda dikkate alınacak asgari ölçütleri (kriterleri) düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmelik AB tarafından yayınlanan 2006/42/EC sayılı direktif ile uyumludur.

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84