İletişim:

Oyuncaklarda CE Belgesi, o oyuncağın güvenli olduğunu ifade eder. Güvenli oyuncaklar, CE uygunluk işaretine sahiptir. Bu işaret, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan AB direktifleri ile ürünün AB içinde pazarlanması ve üretilmesi için temel gerekliliklere sahip olduğunu gösterir. Avrupa Uygunluk İşareti anlamına gelen CE işareti,  tasarımdan üretime ve son kullanıma kadar olan süreçte öngörülen tüm hükümlere uygunluğunu garanti eden belirli bir grafik sembolü (logo) ile temsil edilir.
Bu sembol 1993 yılında oluşturulmuştur ve birçok üründe Avrupa Birliği ülkelerini ve 3 EFTA ülkesini (Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) içeren Avrupa Ekonomik Alanı (AÇA) içinde pazarlanan oyuncaklarda zorunludur .
Bu nedenle, Avrupa´da pazarlanan bir ürünün, Çin´de üretilse dahi CE işaretine sahip olmalıdır.

Oyuncaklarda CE Belgesi ile CE işaretini ürünüme nasıl alabilirim?
CE İşaretini ürününüze yapıştırabilmek için, öncelikle CE işaretini elde etmek için gerekli testleri (testler, denetimler vb.) geçtiğinizin kanıtı olarak bir EC Sertifikasına sahip olmanız gerekir.

Oyuncaklarda CE Belgesi ´ne sahip olmak için tüm adımlar şöyledir:
1.    Spesifik Testler
Güvenlik ve Avrupa standartlarına uygunluğunu doğrulamak için ürün üzerinde yapılacak teknik testlerdir.
•    Teknik Dosya
İkinci olarak, imalatçı, ürünün teknik gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayan tüm belgeleri topladığı, yetkililere sunulacak teknik dosya hazırlamalıdır.
Bazı durumlarda bu kendi kendini belgelendirme , ürünün belirli teknik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulaması gereken Onaylanmış Kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.
•    Uygunluk Beyanı
Son olarak, ürünün tüm yasal gerekliliklere uygunluğunu belgeleyen bir AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak gerekir.
Sadece bu noktada üretici, ürün ve ambalaj üzerine CE işaretini iliştirebilir, böylece Üye Devletler dolaşımını kısıtlayamayacak şekilde Avrupa Ekonomik Alanında pazarlayabilir.
CE işareti, bir ürünün veya hizmetin adını koruyan Avrupa işaretinden tamamen farklıdır .

CE işaretinin genel ilkeleri
1.    CE işareti yalnızca üretici veya yetkili temsilci tarafından yapıştırılmalıdır.
2.    CE işareti, yalnızca mevzuatta belirtilen ürünlere iliştirilecek ve başka herhangi bir ürüne eklenmeyecektir.
3.    CE işaretini ürüne ekleyerek, üretici ürünün mevzuatında belirtilen tüm geçerli gerekliliklere uygunluğundan sorumlu olduğunu belirtir.
4.    CE işareti, ürünün iliştirilmesini sağlayan ilgili mevzuata uygun, öngörülen gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayan tek işarettir.
5.    CE işaretinin anlamı veya şekli ile ilgili olarak üçüncü tarafları yanlış yönlendirmesi muhtemel bir işaretin yapıştırılması yasaktır. CE işaretinin görünürlüğü, okunabilirliği ve anlamının bozulmaması şartıyla ürüne başka herhangi bir işaret yapıştırılabilir.
6.    Üye Devletler, CE işaretini düzenleyen standartların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ve işaretin yanlış kullanılması halinde uygun önlemleri alacaklardır. Üye Devletler ayrıca, ciddi ihlaller için cezai yaptırımlar içerebilecek ihlaller için cezalar öngörür. Bu cezalar, suçun ciddiyeti ile orantılı olur ve uygunsuz kullanıma karşı etkili ve caydırıcı olur.
7.    CE işaretini nasıl eklemelisiniz?

CE işareti görünür, okunaklı ve silinmez olmalıdır. CE işareti “CE” harflerinden oluşmalı, her iki harf de aynı dikey boyuta sahip olmalı ve 5 mm´den küçük olmamalıdır (ilgili ürün gereksinimlerinde farklı bir şekilde belirtilmedikçe). Ürününüzdeki CE işaretini küçültmek veya büyütmek istiyorsanız, iki harfin oranlarına uymalısınız. Baş harfleri görünür kaldığı sürece, CE işareti farklı formlar alabilir (renk olarak ya da içi boş).

Ürünlerin bileşenlerinde de CE işareti olmalı mı?
Adı geçen bileşenler ürünlere monte edildikten sonra artık ayrı olarak kullanılamazsa, bileşenlere CE işareti koyulmasına gerek yoktur. Ancak bileşenler yedek parça olarak kullanılacaksa o zaman kullanılmalıdır.

CE işaretinin sahteciliği

Diğer ticari markalar gibi, Oyuncaklara CE Belgesi, CE işareti de sahtecilik riskine maruz kalmaktadır. En iyi bilinenlerden biri CE – Çin İhracat işaretidir. Aslında, bu markaların grafik tasarımları çok az farklılık göstermektedir ve tüketici ürünlerin % 90´ında karıştırmaktadır. Cezalar hem hukuki hem de cezai açıdan çok ağırdır.
Ürünlerinde sahte CE işareti kullanan üreticiler aşağıdaki  cezalara maruz kalırlar:
• 1.000 – 6.000 Euro arasında para cezası ödenmesi
• Zarar gören kişi herhangi bir zarar için ceza davası açabilir (5 yıla kadar talep edilebilir).

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84